Önemli Tarihler
 
Sempozyum Tarihi: 23-25 Kasım 2023
Son Bildiri Özeti Gönderim Tarihi: 1 Eylül 2023
Özetlerin Kabullerinin Bildirim Tarihi: 11 Eylül 2023
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih: 3 Kasım 2023
Program İlan Tarihi: 9 Kasım 2023