Katılım Esasları
 
 • Tebliğlerin, özgün ve araştırma mahsulü olması, başka eserlerden alıntı olmamaları, herhangi bir yerde yayınlanmamış olmaları ve yayınlanmaya uygun biçimde göndermeleri gerekmektedir.
 • Özgün değeri olmayan bildiriler, kabul edilmeyecektir.
 • Sempozyum dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır.
 • Bildirinin amaç, yöntem, kaynak ve muhtemel sonuçlarını içeren Türkçe özeti 150 ile 250 arasında olması ve hali hazırdaki akademik durumlarını ihtiva eden bilgilerle birlikte sempozyum Katılım formu ile tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Özet ve bildiriler MS Word belgesi şeklinde hazırlanmalı ve cagdasdinimeseleler@gmail.com adresine elektronik posta yoluyla gönderilmelidir.
 • Bildirilerin 5000 ile 8000 kelime aralığında hazırlanmış olması ve daha önce başka bir yerde yazılı veya sözlü olarak sunulmamış olması gerekmektedir.
 • Sempozyumu gönderilen bildiri özetleri düzenleme ve bilim kurulunda yer alan en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler, yine elektronik posta yoluyla katılımcılara bildirilecektir. Diğer bildiri özetleri iade edilmeyecektir.
 • Sempozyumda bildiri sunumları 15-20 dakika ile sınırlı olacaktır.
 • Sempozyum online veya yüz yüze olacaktır.
 • Sempozyum bildirileri kitap olarak basılacaktır.
 • Bildiri, İsnad Atıf Sistemi’ne göre yazılmalıdır