Sempozyum Düzenleme Kurulu
 
Prof. Dr. Hasan KESKİN
Mustafa SOYKÖK
Doç. Dr. Vezir HARMAN
Doç. Dr. Ramazan AKKIR
Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ
Dr. Öğretim Üyesi Hızır YAĞCI