Sempozyum Yürütme Kurulu
 
Doç. Dr. Ramazan AKKIR
Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ